De gratis infographic maken Dagboeken

 

 

Op welke manier ons Infographic in 5 stappen te maken


Vanuit het perspectief betreffende persoon die geen ontwerper is, mag dit vervaardigen aangaande een infographic welke ook goed indien doeltreffend kan zijn, ons onmogelijke taak lijken ... ons welke dit best overgelaten is met getrainde experts.
Doch het kan zijn verre van de waarheid. Met duizenden infographic ontwerpen tussen hun riem, beschikken over een getalenteerde ontwerpers voor Venngage ons tamelijk robuust systeem ontwikkeld wegens het maken van infographics, en we hebben dat systeem vertaald in een foolproof-handleiding om niet-ontwerpers te leren hoe ze een infographic in 5 stappen kunnen maken.
Mits u dan ook een infographic wilt produceren die u aanspreekt, samenvat en informeert, maar over de ontwerpvaardigheden aangaande een peuter beschikt, is deze gids iets voor u.
Leer op welke manier u een infographic kan vervaardigen betreffende Venngage:

Ons INFOGRAFISCHE CREËREN
Geef ons totaalbeeld over een doelen over de infographic
Voor u dan ook begint na te overwegen aan ontwerp, lay-out, grafieken ofwel esthetiek, moet u echt nadenken over de doelen aangaande uw infographic.
Indien ik doelen zeg, bedoel ik niet doelen op hoog niveau, zoals 'complexe info samenvatten' of 'websiteverkeer optimaliseren'.
Ik bedoel duidelijke, concrete, haalbare communicatiedoelstellingen.
Stap 1: definieer dit brandprobleem
Erken het u dan ook die infographic vervaardigd, opdat uw publiek iets speciaals kan krijgen door het te bekijken. Het verschillende dien ons brandend geval bestaan dat uw publiek in zijn leven heeft en dat uw infographic gaat oplossen.
Stap 2: toepassen ons vraagpiramide
Gebruik vanaf daar ons vraagpiramide teneinde het brandende geval aan te pakken en verander dit in 3-5 bruikbare vragen teneinde met te pakken in jouw infographic:
hoe ons infographic te vervaardigen
MAAK EEN KAART
Deze vragen worden het kader waarrond u uw infographic kan opbouwen en helpen u dan ook een boeiend reportage te zeggen.
De ondersteunende vragen behoren te de basisinformatie onthullen die uw publiek moet begrijpen teneinde dit hoofdonderwerp te begrijpen, en een indringende vragen welke bredere inzichten moeten onthullen die uiteindelijk het brandprobleem behoren te oplossen.
Laten we een ontwerp doornemen. Die infographics beschrijven ons manier vanwege het koppelen met wijnen:
CREËDaar Ons AANDACHTKAART
Het brandende probleem dat ze uitproberen op te lossen, kan zijn "op welke manier jouw bunkeren en wijn combineert". Hun vraagpiramide kan er ongeveer zo uitzien:
op welke manier ons infographic te vervaardigen
Dit definiëren met dit brandprobleem en het gebruiken van een vraagpiramide teneinde die op te splitsen in bruikbare vragen is de eerste stap tot dit produceren met ons effectieve infographic. Zodra u dan ook het proces hebt doorlopen en nog aldoor niet echt beseft welk verhaaltje u moet vertellen, lees vervolgens verdere over het ervaren over de infographicverhaal.
2. Verzamel gegevens wegens uw infographic
U dan ook hebt enkele gegevens benodigd teneinde iedere belangstelling te antwoorden welke u dan ook in stap één hebt gedefinieerd.
Wanneer u dan ook aan uw eigen gegevens beschikt, kan u dan ook doorgaan naar stap 3! Zo ook niet, maak jouw nauwelijks zorgen. Er kan zijn ons massa openbare gegevens voor u beschikbaar (een VS louter maken ongeveer twee,7 miljoen GB met gegevens per minuut), als u dan ook eenvoudig weet waar u dan ook dien kijken.
Laten we enige strategieën bekijken teneinde bruikbare gegevens te bemachtigen, zonder het u zelf onderzoek hoeft uit te voeren.
Verfijn uw De zoekmachines-zoekopdrachten
De zoekmachines is vaak voordelige plaats om de zoekopdracht te starten. Target uw Google-zoekopdrachten efficiënter betreffende symbolen en dataspecifieke zoektermen:
Toepassing aanhalingstekens teneinde naar een exacte zin te zoeken
Bijvoorbeeld: 'eten en wijn koppelen'
Gebruik ons minteken teneinde termen uit te sluiten aangaande uw zoekopdracht
Bijvoorbeeld, schransen en wijn koppelen - rood
Voeg 'informatie' toe aan uw zoekterm
Informatie aan voedsel en wijnparen
Voeg een gegevensspecifieke bestandsindeling (bijv. Xls, csv, tsv) toe met de zoekterm
Bijvoorbeeld, nuttigen en wijn koppelen xls
Speurtocht in bestaande gegevensrepository's
Alhoewel Google-zoekopdrachten snel en eenvoudig bestaan, heb jouw dikwijls rommelige gegevens die wat horen te geraken opgeschoond, wat heel wat tijd kan eisen. Bekijk deze gegevensopslagplaatsen teneinde informatie te vinden die klaar zijn wegens toepassen:
Open data van de Amerikaanse overheid: informatie aan alles betreffende landbouw, klimaat en ecosystemen tot onderwijs, gezondheid en openbare bescherming
US Census Gegevens vanwege sociaal, economisch en gezondheidsonderzoek: Amerikaanse censusdata van 1790-heden
Statista: Marktonderzoek
Kaggle: via de gebruiker geüploade datasets over allemaal, met chocoladerepen tot startfinanciering
Pew Research: onderzoek naar demografie, publieke opinie, media-strekking en meer
American Time Use Survey: gegevens aan het aantal tijd welke Amerikanen schenken aan verschillende activiteiten, bijvoorbeeld slapen, eten en sporten.
De zoekmachines Trends Datastore: Curated-datasets betreffende het De zoekmachines News Lab
Google Scholar: ons gebruiksvriendelijke zoekmachine vanwege academische publicaties
Gegevens zijn meervoud: ons samengestelde lijst met interessante, actuele datasets, wekelijks bijgewerkt
AggData: bedrijfslocatiegegevens
Cool datasets: ons zelfbenoemde "locatie om coole datasets te ontdekken"
Ingeval beide strategieën ook niet werken, moet u dan ook geoorloofd uw persoonlijk gegevens verzamelen. Bekijk voor behulpzame feiten onze suggesties vanwege dit verrichten betreffende uw persoonlijk onderzoek en bekijk onze uitgebreide gids voor gegevensverzameling.
3. Visualiseer een gegevens in uw infographic
Meteen hebt u dan ook een vragen welke u wilt beantwoorden en de informatie die u dan ook nodig hebt om ze te beantwoorden. De volgende stap zou moeten zijn teneinde te beslissen hoe u dan ook welke gegevens visueel presenteert.
Wij hebben een ICCORE-manier ontwikkeld om u dan ook te helpen voor het kiezen over oudste kaarten wegens uw informatie. Aanvankelijk dien u wegens ieder gegeven het u wilt visualiseren peilen of dit primaire doel kan zijn om:

• Informeren,
• Vergelijken,
• Verandering,
• Regelen,
• Onthul relaties, of
• Explore.
Toepassen vervolgens de eerste werkwijzen vanwege dat streven om een juiste grafiek vanwege uw informatie te vinden.

Laten wij voor ieder doel ons voor een bekijken:

informeren
U dan ook wilt ons cruciaal bericht ofwel gegevenspunt overbrengen het niet heel wat context behoeft om te snappen.

Maak een numerieke stat opvallen betreffende grote, gedurfde, kleurrijke tekst:

op welke manier een infographic te vervaardigen

Vraag genoeg aandacht door pictogrammen betreffende tekst te koppelen:

hoe ons infographic te maken

Markeer ons percentage ofwel een tarief betreffende een ringdiagram ofwel een pictogram:

op welke manier ons infographic te produceren

Vergelijken
U dan ook wilt overeenkomsten of verschillen tonen tussen waarden ofwel delen betreffende een totaal.

Gebruik ons staafdiagram, kolomdiagram, ballondiagram of bellenwolk teneinde onafhankelijke waarden vergelijkbare.

hoe ons infographic te maken

Toepassing een cirkeldiagram, ringdiagram, pictogram ofwel boomkaart om segmenten van ons volkomen te vergelijken.

hoe ons infographic te maken

Toepassen ons gestapeld staafdiagram of gestapeld kolomdiagram teneinde categorieën en delen over een volkomen te vergelijken.

hoe ons infographic te maken

Toepassing een gestapeld vlakdiagram teneinde trends in de tijd te vergelijken.

op welke manier een infographic te vervaardigen

Afwisseling
U wilt trends laten zien in een tijd of in de ruimte.

Gebruik een lijndiagram ofwel een vlakdiagram teneinde wijzigingen alweer te geven welke doorlopend zijn in de loop over de tijd.

op welke manier een infographic te vervaardigen

Gebruik ons tijdlijn teneinde discrete gebeurtenissen in de tijd wederom te geven.

hoe ons infographic te maken

Toepassen ons choropleth-kaart om ruimtelijke informatie weer te geven.

op welke manier een infographic te produceren

Gebruik een kaartserie teneinde gegevens alweer te melden welke over zowel ruimte zodra tijd worden gewijzigd.

hoe een infographic te vervaardigen

Organiseren
U dan ook wilt groepen, patronen, rangorde ofwel volgorde weergeven.

Gebruik een lijst teneinde een rangorde ofwel volgorde weer te melden als u dan ook genoeg informatie over elk element wilt melden.

op welke manier een infographic te maken

Toepassen ons tabel teneinde de rangorde ofwel volgorde alweer te geven als u dan ook wilt het lezers verschillende waarden mogen opzoeken.

op welke manier ons infographic te maken

Toepassen ons stroomdiagram om een volgorde in een ontwikkeling weer te melden.

hoe ons infographic te produceren

Gebruik eenvoudige kaders of randen teneinde georganiseerde groepen weer te melden (bijvoorbeeld te gadeslaan in Venn-diagrammen en mindmaps).

op welke manier een infographic te produceren

Anders rang of order weergeven betreffende ons staafdiagram, kolomdiagram, ballondiagram of piramidetabel.

hoe een infographic te vervaardigen

verwantschap
Je wilt meer complexe relaties tussen spullen onthullen.

Toepassen ons scatterplot zodra u twee variabelen een set informatie wilt weergeven.

op welke manier ons infographic te vervaardigen

Toepassen ons meervoudige reeksplot indien u dan ook meerdere reeksen verwante gegevens wilt vergelijken.

hoe een infographic te produceren

onderzoeken
U dan ook wilt het een lezer de informatie verkent en inzichten vanwege zichzelf gevonden.

Er kan zijn nauwelijks wondermiddel voor exploratie - een visualisatiestijl zal beslist afhangen met een details aangaande uw informatie. Interactieve grafieken bijvoorbeeld deze welke filteren, sorteren en uithoren toestaan, bestaan een vaak beste selectie, doch deze mogen prijzig en tijdrovend bestaan om te maken. Wanneer jouw een visualisatie-beginner raakt, tracht jouw bij de overige keuzes te blijven.

Het kan zijn een snel overzicht aangaande de ICCORE-manier. Nu moet u dan ook allemaal beschikken over hetgeen u nodig hebt teneinde geschikte diagrammen te kiezen voor elke set informatie welke u dan ook wilt visualiseren. Denk eenvoudig na aan wat u dan ook wilt benadrukken en ga uw kaart overeenkomstig.

Bekijk wegens meer voorbeelden en praktische tips ons overzicht van de allerbeste gids voor het kiezen van voordeligste kaarten vanwege uw gegevens.


MAAK EEN KAART
4. Maak de elementen van uw infographic ontwerp op
Het enige het overblijft kan zijn lay-out en ontwerp.
Jouw allereerste element op een pagina plaatsen kan ontmoedigend zijn, maar er zijn ons zoveel hacks welke een deel met dit giswerk uit een vergelijking moeten verminderen.

Creëer ons gezonde informatiestroom
Toepassing de vraagpiramide die u in de 1e stap hebt ontwikkeld teneinde de lay-out en informatiestroom te begeleiden.
Start eerst rustig met de lezer te vertellen wat ze zullen winnen betreffende de infographic (dwz zet het brandprobleem in uw kop), volg een grafieken welke een "ondersteunende vragen" adresseren, en rijd vervolgens elkeen tot woonhuis met de grafieken die betrekking hebben op de " sonderende vragen ".
Gebruik ons rasterlay-out om structuur en balans toevoegen met uw infographic
Dit uitzetten over de elementen met ons vantevoren gedefinieerd symmetrisch raster is een eenvoudige tactiek welke uw infographic onmiddellijk gaat verheffen.
Dit geeft jouw elementen ons essentiële volgorde en, in gedachten houdend dat we van nature aangaande links tot rechts en van boven tot onder lezen, kan het worden gebruikt om de blik van jouw lezer van element tot element te focussen.
op welke manier ons infographic te maken
Gebruik een gecentreerde lay-out betreffende één kolom wegens strekking met een lineaire stroom
Toepassing ons lay-out met 2 kolommen teneinde vergelijkingen te produceren:
Overweeg teneinde een lay-out met enkele secties te benutten wanneer de leesvolgorde niet zo essentieel is:
Die rangschikking u dan ook ook aangewend, door uw elementen veelvuldig uit te lijnen, krijgt u een bevredigend idee wegens structuur en balans.
Behandeling een kant-en-klaar infographic sjabloon
Ingeval het vervaardigen met een nieuwe layout te intimiderend is, bieden wij kant-en-klare infographic sjablonen welke u dan ook kunt aanpassen aan uw gegevens. De kunst is om daar ons te kiezen welke echt voor jouw strekking past.

bekendste manier om het te verrichten, kan zijn om vooralsnog kleuren, stijl en grafiektypen te vergeten. Ga aanvankelijk een infographic sjabloon op basis betreffende bestaan structuur en speel betreffende zijn hip zodra 2e.

Bezit u een lijst ofwel ons ontwikkeling? Speurtocht gecentreerde infographic infographic met één kolom om ervoor ervoor te zorgen het iedere stap in de geschikte volgorde wordt gelezen:
Wilt u dan ook 2 diagrammen vergelijken? Speurtocht ons infographic sjabloon met 2 kolommen:
Heb 3 een momentje belangrijke statistieken? Speurtocht ons infographic sjabloon met drie kolommen:
Bezit u dan ook heel wat gegevens? Zoek ons minimale infographic sjabloon betreffende 4 of 5 secties:
Alles daar waar wij het in het vorige hoofdstuk aan hadden, kan zijn op deze plaats van inzet. Bedenk hoeveel elementen u dan ook heeft en hoe uw verslag zou dienen te vloeien voor het kiezen over de infographic sjabloon.
Zodra je een infographic sjabloon hebt, wissel jouw eenvoudig je inhoud in en ga jouw tot de races.
5. Voeg stijl toe aan de infographic ontwerp
Meteen komt het opwindende deel-manipulerende ontwerpelementen teneinde wat flair toe te voegen en ervoor ervoor te zorgen het uw infographic esthetisch verantwoord en overduidelijk is.
Lettertypen kiezen voor de infographic
Start eerst rustig met de tekst.
Probeer dit eenvoudig te behouden. Beschouw een infographic mits een visuele samenvatting - een tekst die er is, moet helemaal noodzakelijk zijn om de belangrijkste concepten te snappen en een beelden aan te vullen. Verminder uw tekst in korte paragrafen (hoogstens) op ongeveer een niveau 6 leesniveau.
Zodra je eenmaal jouw exemplaar hebt uitgezocht, kies dan een leesbaar lettertype voor dit grootste deel met een tekst, en verhoog daarna een grootte en stijl aangaande jouw hoofdkop, sectiekopteksten en gegevenshoogtepunten, waardoor de essentie met jouw infographic gelijk duidelijk is:
Wil jouw een kunst over typografie onder de knie krijgen? Bekijk het perfect aan op welke manier u dan ook lettertypen kunt kiezen vanwege uw infographic.
Herhaling, consistentie en uitlijning benutten in uw infographic
Voeg vervolgens wat websites extra grafische elementen toe teneinde je composities ritmisch en visueel interessant te maken.
Weet je nog die rasters waar wij dit voorheen aan hadden? Een eenvoudige manier om jouw compositie tezamen te trekken, kan zijn via basisvormen te herhalen teneinde dit onderliggende raster te versterken:
Ofwel toepassen basisvormen teneinde kopteksten en lijstelementen te benadrukken:
Of voeg pictogrammen toe teneinde essentiele concepten in de tekst te versterken. Houd een kleur, stijl en grootte aangaande het pictogram consistent en trek alles samen betreffende genoeg achtergrondvormen:
Hetgeen je tevens doet, zorg ervoor dat de herhaalde elementen die je toevoegt, zijn uitgelijnd! Ook korte afwijkingen zorgen ervoor dat dingen uit evenwicht raken:
Dit bestaan slechts enige manieren waarop wij met genoegen flair toevoegen met de infographics. Dit belangrijkste teneinde te onthouden is dat herhaalde, uitgelijnde elementen visueel ritme creëren, zodat een compositie completer kan aanvoelen.
Hoe negatieve ruimte in de infographic te gebruiken
Negatieve ruimte (aka witruimte) verwijst naar een gedeelten aangaande de website welke nauwelijks tekst ofwel afbeeldingen bevatten. Iedere ontwerper gaat u dan ook zeggen het negatieve ruimte precies zo belangrijk is ingeval elk ander element betreffende ons ontwerp.
Op dezelfde manier het als jouw ons foto vervaardigd, jouw ruimte aan beide zijden aangaande je onderwerp laat, je moet ruimte vrijlaten rond elk hoofdelement dat zich in jouw infographic bevindt.
Het betekent het u ervoor zorgt dat u marges hebt rond de randen over een infographic:
En openingen tussen ook niet-gerelateerde elementen, waardoor dit gemakkelijker wordt om meteen te begrijpen welke elementen voor elkander zijn gegroepeerd:
Whitespace heeft ook kracht op een methode waarna we tinten bekijken - dit kan zijn veel gemakkelijker om kleurcombinaties echt met mekaar te laten ravotten door gering witruimte toevoegen:
Ons eigenschap aangaande ons deskundige ontwerper kan zijn beheersing betreffende negatieve ruimte. Mits amateur zullen je ontwerpen optimaliseren zodra jouw begint te denken aan negatieve ruimte!
Op welke manier kleurcombinaties kiezen voor uw infographic
Eindelijk aankomen wij tot kleuren. Er kan zijn een reden waarom ik het tot dit eind heb achtergelaten. Alhoewel kleur ons krachtig communicatiemiddel is, dien ons echt formidabel ontwerp doelmatig overbrengen in zwart-wit. Zie kleur zodra ons toegevoegde bonus, ons methode waarna u dan ook uw lezer kan verder helpen de inhoud te begrijpen.
Behandeling kleur teneinde grote informatie te markeren:
hoe ons infographic te vervaardigen
Negeer geen neutrale kleurcombinaties. Ze zijn gemakkelijk om mee te werken en wanneer ze geraken aangewend om felle tinten te compenseren, mogen ze beslist een compositie samenstellen:
Als het gaat om dit verbinden van kleuren, hebben wij je gedekt. We hebben veel kleurenschema's samengesteld die bestemd bestaan voor een hele reeks infographics.
Dat is dit! Wanneer jouw eraan denkt om na te overwegen aan lettertypen, herhaling en uitlijning, negatieve ruimte en kleur, zal jouw infographic absoluut echt blijken te zijn.
Laten we een voornaamste stappen bekijken die u dan ook dien volgen om ons succesvolle infographic te produceren:
Geef een totaalbeeld betreffende de doelen over uw infographic
Verzamel gegevens wegens uw infographic
Visualiseer een informatie in uw infographic
Maak een elementen over de infographic ontwerp
Voeg hip toe aan uw infographic
Wanneer je het tot nu toe hebt bereikt, zijn jouw ontwerpvaardigheden mijlenver vanwege een meeste niet-ontwerpers. Je dien echt begrijpen op welke manier je ons infographic kan maken in 5 stappen en al die tools hebt die jouw nodig hebt teneinde je allereerste infographic te produceren.
Hoe maak jouw verbluffende Infographics in 30 minuten of niet zo
Betreffende woordwolken tot datavisualisaties over netwerken, infographics bestaan in relatief korte tijd ons primaire ordening geworden voor strekking. Alhoewel de 'infographic' niets nieuws is, kan zijn de proliferatie en evolutie de klaar jaren beslist exponentieel geweest.
Ofwel jouw betreffende hen houdt of ons hekel hebt, een stijgende populariteit van infographics kan ook niet geraken ontkend.
Wanneer u een strekking wilt overbrengen, of het meteen voor de beurs, blog of boekenclub kan zijn, kan het toepassing met een infographic de eerste manier bestaan teneinde het te doen. Wanneer jouw ook niet in staat bent om een tastbaar menselijk stokfiguurtje te tekenen, laat staan ons hele datavisualisatie, vervolgens ben je wellicht in paniek over het verontrustende feit het infographics elkeen razernij zijn.
Het gebeurt eenvoudig zo dat daar veel personen zijn welke een advertentie wensen bezorgen met ons infographic die nauwelijks artistieke vaardigheden heeft. Dit is ons geluk voor het dat hulpmiddelen en bronnen overal ter aardbol zijn uitgekomen teneinde ook de meeste hopelozen met ons (bijvoorbeeld ik) te verder helpen geweldige infographics te vervaardigen.
Ik ga jouw laten gadeslaan hoe jouw het in dertig minuten of minder doet.
Regels van betrokkenheid
Alvorens we ingaan op een kern betreffende de zaak, zijn daar enkele basisregels die u dien volgen bij dit produceren van infographics. Jouw moet ze tenminste volgen voor dit maken van infographics welke personen werkelijk wensen lezen.
Louter al daar je ons foto hebt vervaardigd betreffende woorden en cijfers, is dit nauwelijks infographic, zeker nauwelijks effectieve infographic. Voordat u dan ook begint, dien u dan ook ervoor wensen dat u dan ook de eerstvolgende regels in acht neemt:
Maak een punt: sla geen nutteloze tracks op een kaart. Uw infographic moet een overduidelijk en sterk ontstaan, midden en ons eind hebben. Het moet lezen zodra een verhaal, niet zodra een uittreksel uit ons trivia-boek.
Niet wafels: zodra u ons sappig stuk gegevens vindt het u dan ook fascineert maar ook niet relevant is vanwege de bericht, laat het dan ook niet in uw infographic opnemen. Ga daar privé over wegdromen en neem de lezers ook niet op een raak. Wees bij een kern en maak dit eenvoudig.
Check jezelf alvorens jouw jezelf verwoest: voor een belangstelling betreffende weet het uitstekende in de aardbol, ga niet tot randomguysblog [dot] wordpress [dot] com en ga ervan uit het alle info daar feitelijk is. Haal uw info uit geloofwaardige bronnen en citeer ze onderaan uw infographic.
Merk het op: zorg ervoor het het overduidelijk kan zijn dat u dan ook ofwel uw bedrijf een infographic heeft gemaakt.
Maak het deelbaar: ofwel u nu tweetables, ons Pin It-knop, Facebook-share ofwel wat de sociale netwerk naar selectie kan zijn, wilt opnemen, zorg ervoor het lieden het woord aan uw nieuwe verbluffende infographic mogen verspreiden. Vergeet ook niet om tevens insluitcode op te nemen, waardoor personen uw infographic op hun persoonlijk site mogen plaatsen.
De Infographic vervaardigen
Aangezien het ons artikel kan zijn over infographiccreatie, leek het mijzelf aangewezen een infographic toe te voegen. Je ga die infographic maken met een onderstaande stappen
1: onderzoek
Dit is met ons aanleiding ons infographic genoemd. U moet een aantal nuttige info opnemen. Zonder dit is je infographic kunst. Erger alsnog, het wordt ons gehele slechte kunst. Uiteraard, doe jouw schoolwerk en doe dit goed. Jouw kunt wellicht dit deel overslaan wanneer je een veilige expert bent in jouw item, maar ook vervolgens is het echt om jouw huiswerk te vervaardigen. Het kan zijn essentieel om het deel eerst te verrichten, omdat een gegevens die u wilt weergeven bepalen welk type infographic u dan ook dien produceren.
Stap twee: ga een sjabloon
Ik gebruik Piktochart om alang mijn infographics te maken.
Met al die tools welke ik heb gebruikt, is Piktochart veruit de meeste op het gebied een combinatie over flexibiliteit, opties en algeheel gebruiksgemak. De truc is om een sjabloon te kiezen die de gegevens goed weergeeft zonder dat u dan ook die hoeft aan te behoren ofwel met te passen. Op deze plaats komt uw onderzoek vanaf de 1e stap. Toepassing dit om te bepalen welk type lay-out dit allerbeste bij uw informatie past.
Piktochart heeft een schat aan sjablonen, uiteraard jouw zal geen enkel probleem hebben. U kunt zichzelf opgeven voor een kosteloos account of ons betaald account. Zodra u meer dan een aantal keren aangaande idee raakt teneinde infographics te maken en u wilt het doen buiten tientallen dollars met een grafisch ontwerper te besteden of uw verstand te verliezen, raad ik u aan te investeren in dit betaalde account.
Op deze plaats kan zijn ons momentopname (aan de rechterkant) aangaande slechts ons zoveel sjablonen waaruit je kiest in mijn Piktochart-account.
Stap 3: Gegevens invoegen en aanpassen (30 minuten)
Neem alle gegevens die u dan ook hebt bijeengebracht uit stap één en regio die in een sjabloon. Hoewel we in principe hebben afgezien aangaande de noodzakelijkheid teneinde dit ontwerp over de infographic te overwegen, is het nog aldoor belangrijk dat u de gegevens op ons georganiseerde en verstandige methode kan presenteren. Toepassing de pijlen om de informatiestroom te vergemakkelijken en maak het scanbaar zoals u een blogpost zou verrichten.
Stap 4: toon de Infographic to the World

Het is een infographic welke je in 32 minuten heb gemaakt indien een demonstratie voor dit artikel. Na het doen betreffende dit onderzoek, was dit eenvoudig ons kwestie over dit regelen van mijn gegevens en het invoegen ervan. Je moest doch een klein weinig maatwerk verrichten, daar je ons sjabloon had gekozen welke goed bij mijn gegevens paste.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De gratis infographic maken Dagboeken”

Leave a Reply

Gravatar